Privatumo politika

Apie mus

Valdytojas: „SIA NESS“, bendrasis registracijos Nr. 40103240056 (toliau – NESS).

Šioje privatumo politikoje žodžiai „jūs“, „jūsų“ ir kiti panašūs junginiai reiškia bet kurį ness-solutions.com (toliau – svetainė) lankytoją. Žodžiai „mes“, „mūsų“ ir kiti panašūs junginiai reiškia NESS.

Šioje privatumo politikoje aiškinama, kaip NESS tvarko fizinių asmenų duomenis, aprašoma duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka ir aptariami su asmens duomenų apsauga susiję klausimai. NESS privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui NESS svetainėje ness-solutions.com, kuri yra susijusi su šios svetainės veikimu.

NESS, tvarkydama asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 ir Fizinių asmenų duomenų tvarkymo įstatymo reikalavimų bei kitų Latvijoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Jūsų privatumas

Mūsų tikslas – kuo aiškiau ir suprantamiau informuoti apie tai, kaip ir kodėl naudojame jūsų asmens duomenis, kad atskleisdami mums savo asmens duomenis jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kurią naudojant galima nustatyti asmens tapatybę.

Mes imamės atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys pas mus visada būtų saugūs ir būtų tvarkomi pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, mūsų vidaus politiką ir taisykles. Paskyrėme duomenų apsaugos specialistą, kurio užduotis – stebėti, kaip laikomasi asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų ir procedūrų.

Mes saugome jūsų asmens duomenis ir laikomės konfidencialumo visoje savo veikloje. Šioje politikoje aprašoma, kokius jūsų duomenis galime rinkti ir kaip juos naudojame, taip pat suteikiama informacija apie jūsų teises ir kaip galite su mumis susisiekti.

Reguliariai stebime duomenų apsaugos ir privatumo pokyčius, todėl ši privatumo politika gali būti bet kada keičiama ar papildoma. Aktuali privatumo politika bus skelbiama šioje svetainėje. Bet kuri svetainėje paskelbta privatumo politikos versija pakeičia visas ankstesnes privatumo politikos versijas ir įsigalioja iškart po paskelbimo.

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame ir kodėl?

Slapukai (Cookies)

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie sukuriami ir išsaugomi jūsų, kaip interneto vartotojo, įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ir pan.), kai lankotės mūsų svetainėje. Slapukai įsimena jūsų patirtį bei pagrindinę informaciją ir pagerina naudojimąsi mūsų svetaine.

Naudojant slapukus tvarkomi svetainės naudojimo istorijos duomenys, diagnozuojamos svetainės veikimo problemos ir nustatomi trūkumai, renkama vartotojų elgsenos statistika, užtikrinamas visapusiškas ir patogus naudojimasis svetainės funkcijomis.

Daugiau apie slapukų naudojimą galite sužinoti mūsų slapukų politikoje, kurią rasite čia.

Tiesioginė rinkodara, reklama ir informacinė medžiaga

Gavę jūsų sutikimą, informuojame apie įvairias naujienas ir aktualijas, susijusias su mūsų paslaugomis ir veikla. Jei norite gauti mūsų naujienas, nurodykite tai mūsų svetainėje arba kitu siūlomu būdu.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

  • Asmeninė informacija (vardas, pavardė)
  • Kontaktinė informacija (e. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris)

Jūsų sutikimas

Duomenys, kuriuos pateikiate susisiekdami su mumis

Kai susisiekiate su mumis (taip pat užpildydami bei naudodami svetainėje esančias kontaktų formas) arba turime jus informuoti, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą, apdoroti jūsų prašymą ar susisiekti su jumis teisės aktų nustatytais atvejais, galime jus identifikuoti ir susisiekti su jumis naudodamiesi mūsų turima kontaktine informacija (telefono numeris, e. pašto adresas, pašto adresas), prašyti papildomos identifikavimo informacijos, jei tai būtina tinkamai privatumo apsaugai ar mūsų įsipareigojimams įvykdyti, taip pat informuoti mūsų partnerius, kad galėtume geriau reaguoti į jūsų pageidavimus ar tobulinti savo produktus ir paslaugas. Galime saugoti tarpusavio komunikacijos medžiagą ir jūsų prašymus, siekdami patenkinti savo teisėtus interesus (įskaitant tinkamą klientų aptarnavimą, efektyvų įmonės valdymo procesų vykdymą, paslaugų kokybės užtikrinimą ir gerinimą, NESS interesų apsaugą skundo ar reikalavimo nagrinėjimo laikotarpiu), taip pat norėdami sudaryti sutartį gavę jūsų prašymą ir imtis reikiamų veiksmų sutarčiai sudaryti.

Siekiant užtikrinti geresnę duomenų apsaugą ir naudoti kuo mažiau duomenų, svetainėje esančioje kontaktų formoje būtina nurodyti tik vardą, pavardę, telefono numerį ir e. pašto adresą bei dominančios paslaugos temą. Kontaktų formoje rekomenduojame pateikti darbo kontaktinę informaciją.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

  • Asmeninė informacija (vardas, pavardė)
  • Kita identifikavimo informacija
  • Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas, e. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris)

Vykdyti teisines prievoles pagal taikytinus teisės aktus

Mūsų teisėtas interesas vykdyti verslo veiklą, užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimą ir efektyvius įmonės valdymo procesus, užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę, ginti savo interesus galimų skundų ar reikalavimų nagrinėjimo laikotarpiu

Sutarties sudarymas arba veiksmai sutarčiai sudaryti

Neteisėtos veiklos, nukreiptos prieš mus, tyrimas ir prevencija

Siekdami aptikti ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai prieš NESS (pavyzdžiui, tirti ir užkirsti kelią pažeidimams, apsaugoti ir tobulinti mūsų IT sistemas, užkirsti kelią atakoms ir įsilaužimams ar neteisėtam svetainės keitimui arba užkirsti kelią prieigai prie svetainės, užkirsti kelią brukalo siuntimui, sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai), galime rinkti ir tvarkyti mums prieinamus duomenis, taip pat juos perduoti teisėsaugos institucijoms arba informacinių technologijų saugumo incidentų prevencijos institucijoms.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

– Vartotojų sugeneruoti duomenys, apsilankymų istorija, su naudojamais įrenginiais susiję duomenys ir jų nustatymai, pavyzdžiui, kalbos parinktis, laiko juosta, operacinė sistema ir platforma, IP ir MAC adresai, naršyklės parinktys, kita informacija apie naudojimąsi svetaine ir NESS skaitmeninėmis paslaugomis, kita identifikavimo informacija.

Mūsų teisėtas interesas užkirsti kelią piktnaudžiavimui naudojimusi paslaugomis ar paslaugų teikimo sutrikdymui, taip pat aptikti ir užkirsti kelią nusikalstamai veikai prieš įmonę.

Vykdyti teisines prievoles pagal taikytinus teisės aktus

Iš kokių šaltinių gauname asmens duomenis, ar jie tinkami?

Asmens duomenis gauname iš jūsų. Renkame informaciją, kurią gauname, kai apsilankę ir naudodamiesi mūsų svetaine pateikiate mums duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos pateikiate prieš gaudami paslaugą arba užpildydami informacijos laukelius svetainėje), taip pat duomenis, kuriuos pateikiate susisiekę su mumis. Galime gauti duomenų iš paslaugų teikėjų, kurie užtikrina svetainės veikimą, įskaitant jos naudojimo statistikos paslaugas, saugos ir apsaugos nuo įsilaužimo paslaugas.

Jei pasikeitė mums pateikti jūsų duomenys (pavyzdžiui, kontaktinė informacija naujienoms gauti), turite nedelsdami mus apie tai informuoti, ištaisydami neteisingus ar netikslius duomenis.

Kada tvarkome duomenis kitų asmenų vardu?

Mūsų klientai daugiausia yra prekybininkai (kiti juridiniai asmenys) ir teikdami paslaugas kartais mūsų klientai, kaip duomenų valdytojai, paveda mums, kaip duomenų tvarkytojams, atlikti veiksmus, kurie gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą. Tokiais atvejais mūsų klientai nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, o mes tai darome klientų vardu ir jų pavedimu. Duomenų gavimo šaltiniai tokiais atvejais priklauso nuo valdytojo ir teikiamos paslaugos tipo. Tais atvejais, kai teikdami paslaugas tvarkome asmens duomenis kliento vardu, su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais pirmiausia raginame kreiptis į atitinkamą duomenų valdytoją, kuris galės tiksliau ir išsamiau atsakyti į visus su jo vykdomu asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus. Žinoma, taip pat mielai padėsime jums kreipusis dėl ​​tokių duomenų tvarkymo, kiek tai įmanoma.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Paslaugų teikėjai ir partneriai

Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, užtikrinti svetainės ir NESS paslaugų teikimą, jūsų asmens duomenis perduodame įmonėms ir įstaigoms, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, susijusias su svetainės priežiūra ir veikimu arba tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimu.

Slapukus apdorojame ir gauname mes bei mūsų partneriai, kurie prižiūri svetainės veikimą, renka ir analizuoja jūsų elgseną svetainėje.

Dedame pagrįstas pastangas, kad patikrintume visus paslaugų teikėjus, kurie tvarko jūsų asmens duomenis mūsų vardu ir pavedimu. Vertiname, ar mūsų partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas saugumo priemones, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas vyktų pagal mūsų pateiktas užduotis, nurodymus, instrukcijas ir norminių aktų reikalavimus. Šios įmonės neturi teisės naudoti jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais.

Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldybių įstaigos

Siekdami vykdyti teisės aktuose numatytas prievoles, jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai), valstybės ir savivaldybių įstaigoms gavę jų prašymą. Jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms (pavyzdžiui, teismams), taip pat valstybės ir savivaldybių įstaigoms, teisinių paslaugų teikėjams, taip pat dėl to, kad apgintume savo teisėtus interesus rengdami, teikdami ir gindami reikalavimus, skundus ir ieškinius.

Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) ribų

Visada stengiamės jūsų asmens duomenis tvarkyti Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje.

Asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas už ES / EEE ribų gali būti vykdomas, jei tam yra teisinis pagrindas ir buvo imtasi atitinkamų saugumo priemonių, kad asmens duomenų tvarkymas būtų laikomas pakankamai saugiu, atsižvelgiant į tvarkymo veiklos pobūdį ir teisės aktų reikalavimus.

Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi iš jūsų gauti asmens duomenys saugomi, kol naudojatės mūsų paslaugomis arba kol atšaukiate savo sutikimą, jei jūsų asmens duomenys tvarkomi šiuo pagrindu. Ilgesnis asmens duomenų saugojimo laikotarpis leidžiamas siekiant atitikti įstatymų dėl minimalaus dokumentų ar informacijos saugojimo laikotarpio reikalavimus arba apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes saugiai ištrinsime jūsų asmens duomenis arba padarysime juos neprieinamus (archyvuosime) ar neidentifikuojamus, kad jie nebegalėtų būti susieti su jumis.

Pasiliekame teisę ištrinti arba visam laikui anonimizuoti jūsų duomenis, jei nebėra teisinio jų naudojimo pagrindo arba jei jie nebereikalingi paslaugai teikti.

Iš svetainėje esančios kontaktų formos gauname e. pranešimą, kuris saugomas ir apdorojamas kuo trumpiau, kol susisiekiama su atitinkamu asmeniu (bet ne ilgiau kaip 15 dienų), paskui iš kontaktų formos išsiųsti duomenys yra ištrinami. Tolesnis tokių duomenų tvarkymas vyksta, jeigu tam yra kitas teisinis pagrindas (pavyzdžiui, sutarties sudarymas, paslaugų teikimas).

Jūs esate atsakingi už duomenų, esančių jūsų galutiniame įrenginyje, saugojimą ir ištrynimą (naudokite atitinkamas savo naršyklės parinktis, kad ištrintumėte podėlį (cashe) ir slapukus). „Google Analytics“ parinktys numato, kad šis įrankis gautus duomenis saugotų ne ilgiau kaip 26 mėnesius.

Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Mes naudojame, nuolat peržiūrime ir tobuliname saugumo priemones, skirtas jūsų asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Kad tai įgyvendintume, taikome šiuolaikines technologijas, technines ir organizacines priemones, įskaitant ugniasienių naudojimą, įsibrovimų aptikimo, analizės programinę įrangą ir duomenų šifravimą.

Tačiau rekomenduojame jums laikytis bendrųjų naudojimosi kompiuteriu ir internetu saugumo taisyklių, taip pat jūsų asmens duomenų apsaugos ir saugojimo reikalavimų, nes mes neprisiimame atsakomybės už neteisėtą prieigą prie jūsų asmens duomenų ir (arba) duomenų praradimą, jei tai įvyktų dėl jūsų kaltės ar aplaidumo.

Kokios jūsų teisės?

Kaip duomenų subjektas, jūs turite bendrąsias teises, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose taikytinuose teisės aktuose, įskaitant:

Prieiga prie asmens duomenų

Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti leisti susipažinti su šiais asmens duomenimis arba pateikti informaciją apie asmens duomenis, jei tiesioginė prieiga negalima.

Asmens duomenų taisymas

Jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę prašyti mūsų ją ištaisyti ar papildyti.

Sutikimo atšaukimas

Jei jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto iki atšaukimo duotu sutikimu, teisėtumui, taip pat tais atvejais, kai duomenys tvarkomi remiantis kitu teisiniu pagrindu.

Prieštaravimas, kad duomenys būtų tvarkomi adresuotos informacijos pateikimo tikslais

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, adresuotos informacijos teikimo tikslais.

Prieštaravimas tvarkyti, pagrįstas teisėtais interesais

Turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kuriuos tvarkome remdamiesi savo teisėtais interesais, tačiau mes ir toliau juos tvarkysime, net jei prieštaraujate, jeigu turėsime pagrįstų priežasčių tai daryti. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, pateikite mums rašytinį prašymą.

Ištrynimas

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis, tačiau tai netaikoma tais atvejais, kai įstatymai įpareigoja duomenis saugoti. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, pateikite mums rašytinį prašymą.

Tvarkymo apribojimas

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei prašote apriboti jūsų duomenų tvarkymą, tai gali turėti įtakos jūsų galimybei gauti mūsų paslaugas. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, pateikite mums rašytinį prašymą.

Duomenų perdavimas

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. Ši teisė taikoma tik tiems duomenims, kuriuos mums pateikėte remdamiesi savo sutikimu ar sutartimi ir kai tvarkymas yra automatizuotas. Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, pateikite mums rašytinį prašymą.

Koks įstatymas reglamentuoja svetainės veikimą?

Svetainės veikimą, taip pat visus santykius tarp jūsų ir NESS reglamentuoja Latvijos Respublikos teisės aktai, taip pat taikytini Europos Sąjungos teisės aktai.

Kas reglamentuoja duomenų tvarkymą kitose svetainėse, kurių nuorodos pateikiamos?

NESS svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, turinčias savo naudojimosi ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurias NESS neatsako.

Į ką galiu kreiptis kilus klausimų?

Jei turite klausimų, pastabų ar prašymų, susijusių su privatumo politika ar jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į NESS.

Jei jūsų netenkina gautas atsakymas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Duomenų valstybinei inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Duomenų valdytojo ir duomenų apsaugos specialisto kontaktinė informacija

Norėdami susisiekti su mumis, rašykite adresu [email protected] arba

SIA „NESS“, Dzirnavu iela 37-62, Ryga, LV-1010, tel. (+371) 67 274 479.

Duomenų apsaugos specialisto kontaktinė informacija: e. paštas [email protected]