Valdkondadepõhised lahendused

Kaasa kliente ja loo tugev kommunikatsioon mis tahes alal

Räägime

E-äri

Eduka arengu võti

Igale ettevõttele, olenemata selle suurusest ja vajadustest.
SMS, e-kirjad, veebipõhine tõuketehnoloogia jne, samuti mitut kanalit hõlmavate lahenduste kasutuselevõtt ning keerukamate suhtlus- ja müügistsenaariumide mudeldamine turunduse automatiseerimistööriistu kasutades.
NESSi meeskonna digiturunduse kogemused võimaldavad mis tahes ettevõttel oma äri- ja müügieesmärgid kiiremini saavutada.

  • Isikupärane suhtlus
  • Läbimõeldud asjakohase sisu saatmine
  • Isikupärastatud suhtlus kliendiga tema enda valitud suhtluskanalis

Rahandus

Kiirus, täpsus ja turvalisus

Rahandusvaldkonnas valitakse ettevõttes sageli kliendiga suhtlemise keskseks kanaliks SMS.
Mugav integreerimine ettevõtte CRM/EPS-süsteemi või muu platvormiga võimaldab protsesse automatiseerida, saates kliendile kohandatud teateid ja meeldetuletusi.

  • Kahefaktoriline autentimine, autoriseerimine ning tehingute ja muude teatiste saatmine
  • Üliturvaline HTTP- või SMPP-ühendus

Agentuur

Meie kogemused sinu käsutuses

Paljudel organisatsioonidel puuduvad sisespetsialistid, kes suudaks uudistega kaasas käia, välja arendada tehnilisi lahendusi ning teenindada igapäevaprotsesse. NESSi meeskonnal on nii lihtsate praktiliste toimingute elluviimisel kui ka igapäevaste suhtlus- ja turunduskampaaniate teostamise valdkonnas klientidega tehtud koostöös üle 15-aastased kogemused.

  • Soovitused ja strateegia
  • Sisu ja disain
  • Kampaaniate juhtimine
  • Aruandlus ja tulemuste analüüs
  • Andmebaaside töötlemine

Muud valdkonnad

Märgatav ja tugev kaubamärk

Digilahendused on praegu laialdaselt kasutusel väga erinevates valdkondades – meditsiinis, jaekaubanduses, iluhoolduses, logistikas jne.
Ära edenda vaid müüki, vaid tugevda oluliselt ka klientide lojaalsust ja kaasatust. Muuda oma kaubamärk õigeid digikanaleid valides ja kasutades äratuntavaks.